andsports.com > Pesca esportiva

Pesca esportiva

La pesca esportiva , és l'activitat pesquera que es realitza per oci o competència. El motiu és lúdic principalment, encara que hi ha diversos tipus de competències. Aquesta activitat està regida...
Per més informació, vegi's la pàgina sobre Pesca esportiva en Viquipèdia