andsports.com > Pilota basca

Pilota basca

La pilota basca és un joc de pilota d'estil indirecte, ço és, en què dos o més contrincants competeixen llançant una pilota, amb la mà nua o amb una eina, contra una paret d'un frontó. L'estil...
Per més informació, vegi's la pàgina sobre Pilota basca en Viquipèdia
 

Pilota basca en

EL CLUB VASCONIA DE PILOTA

El Club Vasconia és el club degà de la pilota catalana i es va constituïr per donar acollida tant als catalans afeccionats al joc del frontó com a...